DELA

Jävprotokoll på krokiga vägar

Två versioner av mötesprotokollet där Zeipelshusets utbyggnad godkändes har varit i cirkulation.
Ägarna till fastigheterna runt Zeipelshuset besvärar sig mot Zeipels ägares, Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, utbyggnadsplaner.
I besväret ingick ett hävdande av jäv. Tage Silander, som är vice ordförande för Mariehamns kommunstyrelse, har också ett antal uppdrag för försäkringsbolaget.

Protokollutskick förvirrar
I protokollutskicken som kommunen skickade ut stod Tage Silander upptecknad som närvarande när styrelsen fattade beslut. Han förklarade själv att han tvärt emot protokollet avlägsnat sig när frågan om Zeipelshuset skulle avgöras, för att inte riskera att vara jävig.
Det underskrivna protokollet som justerats skrevs på av Silander och ordföranden Gunnar Jansson, och då fanns Silanders frånvaro noterad.
Mariehamns stads kanslichef Emma Dahlén förklarar att ett misstag låg bakom de felaktiga protokollutskicken.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson