DELA

Jättevillan på kanten av klippan

Högt uppe på Kedholms klippiga strand byggs som bäst ett jättelikt bostadshus som liknar en gammaldags grosshandlarvilla i Stockholms skärgård.
Mariehamnaren Jacob Halling, 28, köpte tomten för ett halvår sedan.
Huset, som ligger på Kedholms nordvästra udde, byggs i en och tre fjärdedels våning och med källarvåning insprängd i berget. Det är nästan 300 kvadratmeter stort på tomten som är på 6.200 kvadratmeter. Arkitekt är Dick Lindström.
När man står på det nya bostadsområdet på Bergö ser man rakt mot Hallings hus tvärs över viken.

Köpts och sålts
Tomten – och framför allt prisutvecklingen – har en intressant historia. Karl och Henny Öhman sålde den till Müse Wrede och Tellervo Närvä i mars 1974 för 5.000 mark (knappt 1.000 euro). Detta skedde innan vägen till Järsö byggdes.
Tomten var fortsättningsvis obebyggd när den så småningom såldes till Tor och Benita Andersson som beviljades byggnadsrätt för ett hus på 147 kvadratmeter i juni 2000. Inte heller de byggde något hus utan sålde i sin tur tomten till Susanna och Jack Olsson i oktober samma år för 380.000 mark (cirka 65.000 euro). Olssons sålde den fortfarande obebyggda tomten till Jacob Halling i somras för 220.000 euro.
En icke oäven prisstegring, alltså.

Fastställd byggrätt
Byggrätten på tomten är drygt 900 kvadratmeter, 15 procent av tomtens areal. Huset har en yta på knappt 300 kvadratmeter.
Byggnadsinspektör Rune Scott berättar att det bygglov som beviljades för tomten år 2000 – för ett bostadshus på 147 kvadratmeter – har förlängts en gång, men att det sedan förfallit.
– Men byggrätten för tomten är fastställd redan för länge sedan eftersom tomten styckades ut på 1960-talet. Man kan inte ta bort en byggnadsrätt som funnits, det skulle ju vara hemskt att göra så.
Han konstaterar att omständigheterna kring tomten inte har förändrats genom alla ägobyten, annat än att det nu är möjligt att ansluta vatten- och avlopp till kommunens ledningsnät.

Syns för bra?
När man står på den tomt som Carita och Robin Weiss köpt på det planerade området på Bergö har man utsikt över ”grosshandlarvillan” som tronar på klippkanten.
Var det någon diskussion i nämnden om att huset syns väldigt bra från stranden?
– Jo, lite diskussion var det. Men med rätt färgsättning, en mörkare gråblå nyans, försöker man dölja huset.
Kunde man ha dragit in det en bit på tomten i stället?
– Det hade inte hjälpt, det hade synts lika bra ändå.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax