DELA

Jättedebatt om Tullarns äng

Stadsfullmäktige kunde inte fatta något beslut i går kväll om förslaget att ansluta Tullarns äng till Natura 2000-nätverket. Efter tre timmars debatt beslöt man att återremittera ärendet.
Den 8 september berättade Nya Åland att det gamla förslaget att ansluta Tullarns äng till skyddsnätverket Natura 2000 för första gången hade fått majoritet i stadsstyrelsen. Ärendet har behandlats i olika nämnder och instanser i drygt sju år. Stadsstyrelsens beslut fattades efter att liberalerna hade ändrat åsikt och stödde förslaget tillsammans med socialdemokraterna.

Vilka är följderna?
I tisdags hade stadsfullmäktige möjlighet att avgöra den segslitna frågan, men den flera timmar långa debatten där argumenten stöttes och blöttes slutade med att ärendet återremitterades för närmare utredning av konsekvenserna.
– Stadsstyrelsens förslag skilde sig från förvaltningens och tekniska nämndens förslag och därför var det inte tillräckligt berett. Återremissen behövs för att beskriva vad en anslutning till Natura 2000 innebär, vilket område som omfattas, vad staden åtar sig att göra, vad det kostar och vem som ska betala, vilken byråkrati som behövs vilket PR-värde en anslutning skulle ha och vilken arbetsfördelningen mellan staden och landskapet ska vara, beskriver stadsdirektör Bjarne Pettersson.
Han konstaterar att liberalerna i fullmäktige var delade: Tuula Mattsson, som tidigare var medlem i tekniska nämnden som motsatt sig en anslutning, var en av dem som gick emot förslaget.
– Också inom Frisinnad samverkan fanns olika åsikter.

Genomfartstrafik
Ingen diskussion fördes om vad en eventuell anslutning skulle innebära för Parkgatan och möjligheten att öppna gatan för genomfartstrafik.
– Parkgatan är inte öppningsbar enligt nuvarande stadsplan. Det är klart att något hörn av Tullarns äng kan påverkas om gatan öppnas, men många anser ju att det aldrig någonsin blir aktuellt.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax