DELA

Jan Karlsrestaurangen renoveras för halv miljon

Renoveringen och tillbyggnaden av Jan Karlsgårdens Wärdshus i Sund Kastelholm blir betydligt dyrare än de 220.000 euro som finns i årets landskapsbudget.
Den totala kostnaden kan bli över en halv miljon euro.
Landskapsregeringen satsar i årets budget 220.000 euro på en tillbyggnad på cirka hundra kvadratmeter av matsalen.
Hyresgäst är bolaget Nordiska matkompaniet med kockprofilen Michael Björklund. Avtalet gäller till utgången av 2015.
En förutsättning för utbyggnaden är att hyran justeras med tio procent av investeringskostnaden.
När hyresavtalet ingicks var Nordiska matkompaniets årshyra 10.000 euro. Hyran binds till det åländska konsumentindexet och justeras varje år.

Vill ha ny upphandling
En som reagerat på renoveringskostnaderna är lagtingsledamoten Fredrik Karlström (OB). Han menar att förutsättningarna för restaurangverksamheten nu förändras så mycket att en ny upphandling borde göras bland entreprenörer.
Men både landskapets projektingenjör Elisabeth Rosenlöf och kulturminister Britt Lundberg (C) understryker att budgeten för den planerade utbyggnaden ser ut att hålla.
De extra utgifter som Fredrik Karlström reagerat på gäller det löpande underhåll som är hyresvärdens ansvar.
– Huset har inte fått det kontinuerliga underhåll som behövts. Behoven har ackumulerats, säger Elisabeth Rosenlöf.
Jan Karlsgården byggdes 1981.
Om man slår ihop utbyggnadskostnaderna i årets budget med de underhållsåtgärder som planeras så kan den totala summan för renovering och utbyggnad bli närmare 600.000 euro.
Det är Elisabeth Rosenlöfs bedömning.
– När man bygger till ett befintligt hus kan det vara klokt att göra andra saker samtidigt. Det behövs underhåll både invändigt och utvändigt.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom