DELA

Jan Karlsgårdens värdshus byggs ut

Jan Karlsgårdens värdshus skall få en mer tilltalande entré och utrymmen som inte bara kan ta emot fler gäster utan som också är mer ändamålsenliga än de befintliga för till exempel uppträdanden.
Det här kräver en tillbyggnad på cirka 100 kvadratmeter som kommer att placeras på innergården mellan de nuvarande huskropparna.
Landskapsregeringen begär nu in anbud för projektet. Kraven är bland annat att tillbyggnaden till sin stil och sitt materialval skall passa in med resten av värdshuset och att samtliga kostnader bör rymmas inom de totala budgetramarna på 220.000 euro. (tt-s)