DELA

Jämställt lagting mål för ny talman

Bara sex av lagtingets 30 ledamöter är kvinnor. Men efter nästa val ska lagtinget vara mera jämställt.
Det är den nya talmannen Britt Lundbergs (C) mål.
Det sade hon i sitt tacktal efter att hon i går valdes till ny talman efter partikollegan Roger Nordlund, som blir vice lantråd och finansminister i den nya regeringen.
Britt Lundberg var vice lantråd och kultur- och utbildningsminister i den förra regeringen.
Tjugoåtta lagtingsledamöter var närvarande vid talmansvalet. Britt Lundberg fick tjugosex röster. Två ledamöter röstade blankt. Vilka de var är en valhemlighet.
Britt Lundberg vill leda lagtinget på ett rättvist och effektivt sätt, sade hon när hon mottagit talmansklubban av första vice talmannen Gunnar Jansson (Lib).
Och hon hoppas kunna öka allmänhetens intresse för politik. En förhoppning är att lagtinget är mera jämställt efter nästa val.


Läs mer om nya lagtinget i dagens papperstidning.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax