DELA

Jämnt då Saltvik röstade om Mise

Saltvik blir tillsvidare kvar i Mise men lämnar förbundet om inte vissa krav uppfylls nästa år.
Det blev resultatet av fullmäktiges spännande och mycket jämna omröstning som gjordes inför en fullsatt salong.
Saltvik blir kvar i Mise men de krav som kommunen nu ställer på förbundet är många och uppfylls inte de, ja då går Saltvik sin egen väg om drygt ett år.
Frågan om att stanna kvar i Mise eller inte nöttes och blöttes ordentligt på gårdagens fullmäktigemöte. Samtliga ledamöter var ense om att Mise inte fungerar tillfredsställande i dagsläget men då man diskuterade hur problemet kan eller skall lösas gick åsikterna kraftigt isär.

Saknar affärsplan
Samtliga obundna och tre centerledamöter pläderade för ett utträde. Men resten av centern och liberalerna ansåg att förslaget inte kan understödas bland annat med argumenten att man ännu inte har en alternativ affärsplan och med andra ord inte heller vet vad man får i stället.
Flera av de som ville ge Mise ytterligare en chans framhöll också att Saltvik de facto är med i kommunförbundet och därför har både en politisk möjlighet och skyldighet att påverka verksamheten. Dessutom tror Mise-förespråkarna att man i längden är starkare i en stor enhet då olika upphandlingar skall göras.

Två förslag
Då det blev dags för omröstning fanns det tre förslag att välja mellan.
De obundnas Christian Ekström föreslog att Saltvik lämnar Mise. Kommunstyrelsen, som tidigare hade behandlat frågan, föreslog att kommunen blir kvar men ställer vissa krav på Mise och liberalernas Ragnvald Grönlund var inne på samma linje som styrelsen men han spetsade i sitt förslag ytterligare till kraven på Mise.
Ledamöterna kunde slutligen och med vissa omskrivningar enas om två förslag, Ekströms och Grönlunds.

Proppfull sal
Saltviks sammanträdesrum var proppfullt av intresserade kommuninvånare som hade kommit för att lyssna på debatten. Då omröstningen påbörjades blev det knäpptyst i salen och många var först villrådiga då ledamöterna hade sagt sitt ja eller sitt nej. Vem vann?
Det visade sig att Grönlunds förslag hade fått 8 röster och Ekströms 7 och att Saltvik följaktligen blir kvar i Mise.
Men listan på kommunens krav på Mise är lång.

Lägre avgifter
Saltvik vill bland annat ha rättvisare och lägre avgifter. Kommunen vill att miljöstationerna i Kvarnbo och Kroklund blir kvar och att verksamheten vid Saltviks returdepå bibehålls.
Man vill att avgiftssystemet utformas så att det sporrar till sortering, att återvinningsstationerna bara tar betalt för den mängd brännbart avfall som man lämnar och att Mise slopar de administrativa avgifterna som tas till exempel i samband med att man anhåller om ändringar.
Slutklämmen talar sitt tydliga språk, Saltvik ställer ultimatum:
– Saltviks kommun förutsätter att dessa krav genomförs eller beslutas om på höststämman 2010. I annat fall avser Saltviks kommun att utträda ur Mise från och med den 1 januari 2012.
Medan Mise funderar skall Saltvik nu utse en ny styrelse för Saltviks returdepå som får i uppdrag att förbereda ett övertagande av avfallshanteringen i kommunens och depåns regi. Det arbetet skall vara klart senast den sista maj nästa år.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN