DELA

Jaktlag för rörelsehindrade upp i lagtinget

LAGTINGET. Näringsminister Torbjörn Eliasson (C) presenterade en enkel lagparagraf för lagtinget, men så enkel kan den inte vara ansåg lagtinget.
Ansvarsfrågan och definitioner saknas i förslaget att tillåta jakt från motordrivet fordon för rörelsehindrade personer.
I ett förslag till lagtinget lyfter landskapsregeringen fram en lagändring som ska göra det möjligt för personer med rörelsehinder att bedriva jakt från motodrivet fordon av typen fyrhjuling. Enligt den nuvarande jaktlagen är det förbjudet att jaga från motordrivet fordon.
– Vi ville göra den så enkel som möjligt och har följt det svenska direktivet, sade näringsminister Torbjörn Eliasson (C) i lagtinget i går.
Lagändringen riktar sig till personer med rörelsehinder och berör cirka tio personer på Åland tror Eliasson.

Grönköping
Vem är då rörelsehindrad? Enligt minister Eliasson ska det vara bestående, inte bara tillfälligt genom ett brutet ben.
– Förklaringen till vem som är rörelsehindrad känns lite Grönköpingsaktig, sade Barbro Sundback (S).
Jörgen Strand (M) höll med om att lagen behöver vara enkel, men inte hur enkel som helst.
– Det gör det fritt fram för vida tolkningsmöjligheter som kan leda till utdragna processer.
Ärendet behandlas vidare av näringsutskottet.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds