DELA

Jaktdömda polisens öde avgörs snart

Någon gång nästa vecka väntas polismästare Camilla Hägglund fatta beslut om påföljderna för den polis som dömts för olaglig jakt på sjöfågel i både tingsrätten och hovrätten.
Jaktbrottet skedde i maj 2007 när polisen och hans far var ute och sköt fridlyst sjöfågel. I augusti i fjol fastställde Åbo hovrätt tingsrättens dom.
Polisen har varit tjänstledig en tid, men efter det har han återgått till sitt jobb eftersom processen med att avgöra vilka påföljderna ska bli för hans del har dragit ut på tiden.

Förslaget klart
Nu har landskapets tjänstedelegation gett ett utlåtande – där man också föreslår vilket straff man anser att polisen ska ha – som skickas till polismästare Camilla Hägglund inom ett par dagar.
Förvaltningschef Arne Selander är ordförande i tjänstedelegationen.
– Först när polismyndigheten har fattat beslut om disciplinärt straff blir handlingarna offentliga. Före det kan jag inte säga någonting.

Fyra nivåer
Polismästaren har för det första möjlighet att ge polisen en skriftlig anmärkning, som är en sak mellan förman och anställd och inte egentligen en disciplinär åtgärd.
Polismästaren kan också välja att ge skriftlig varning, vilket är en disciplinär åtgärd, eller stänga av polisen på 1-6 månader. Det strängaste disciplinära straffet är avsättning från tjänsten.
– Om följden blir avstängning eller avsättning är det landskapsregeringen som fattar beslutet.

Snabbt beslut
Arne Selander hoppas att polismästaren fattar sitt beslut så fort som möjligt.
– Helst nästa vecka.
Den dömda polisen har genom hela rättsprocessen förnekat skuld.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax