DELA

Ja till talerätt, nja till Lissabonfördraget

Centerns lagtingsgrupp säger ja till förslaget till talerätt, men är fortsättningsvis tveksam till att godkänna Lissabonfördraget.
Båda frågorna behandlades vid gruppens möte i måndags.
Förslaget till ändring av självstyrelselagen beträffande talerätten – Ålands möjligheter att försvara sig inför EG-domstolen – omfattades enhälligt, meddelar lagtingsgruppen. Beslutet fattades efter att gruppen hört partiets representanter i lagutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden.


”Ett framsteg”
Enligt gruppordförande Gun Carlson är Centergruppen fortsatt kritisk till att Åland inte får ett heltäckande försvar i och med lagändringen, men man är ändå nöjd med att turerna kring snuskonflikten inte kan upprepas. Ändringen innebär att Finlands regering förbinder sig att inte medge en talan riktad mot Åland utan att först få landskapets godkännande.
– Ett framsteg är även att de åländska synpunkterna alltid ska föreläggas EG-domstolen och att en åländsk representant enligt lagen alltid har rätt att delta i domstolens muntliga handläggning av åländska ärenden, säger Gun Carlson i ett pressmeddelande.
Ytterligare två faktorer har vägts in, förklarar hon – dels att landskapsregeringen är nöjd med lagförslaget och att Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér medverkat till riksdagsbeslutet som medlem av grundlagsutskottet.


Nej till Lissabonfördraget
Men godkännandet av förslaget till talerätt betyder inte att Centern säger ja också till att Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag.
– Tvärtom vidhåller vi att inflytandefrågorna måste lösas innan lagtinget kan ta ställning till fördraget. Kravet på en åländsk parlamentsplats och behovet av att i självstyrelselagen slå fast landskapsregeringens rätt att delta i EU-ministerrådets beslutsfattande är ännu olösta frågor, framhåller Gun Carlson.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax