DELA

Ja till stugavgift, nej till driftbidrag

Ja till avgift för fritidshusägare som bor i Misekommun – men nej till driftsstöd, alltså skattepengar, till Mise.
Så ser de riktlinjer ut inför höststämman som Mises vårstämma fastställde i går.
Beslut om den framtida riktningen fattades inte på gårdagens stämma. Medlemskommunerna blir alltmera samstämmiga och de vildvuxna debatternas tid tycks förbi, och så värst många omröstningar behövdes inte för att komma vidare i föredragningslistan.
Den enda omröstningen gällde huruvida Mise ska införa en särskild fritidshusavgift på 35 euro för de hushåll som hittills varit befriade eftersom den som är fast bosatt i en Mise-kommun inte hittills har behövt betala avgift för stugan i en annan Mise-kommun.
Jomalas och Saltviks representanter förde fram kommunernas synpunkt – att fritidshusägare fortsättningsvis skulle vara befriade från avgift för stugan – men de förlorade omröstningen. I stället segrade det förslag som Barbro Sundback la fram som stadens representant, att säga ja till avgiften med tillägget att Misestyrelsen ska reda ut vad avgiften på 35 euro består av så att det hela håller också i juridiskt hänseende.

Inget driftsstöd
Däremot behövdes ingen omröstning om det bidrag på 240.000 euro till driften som Mise begärt av kommunerna. Där blev det enhjälligt och tydligt nej – inga extra skattepengar från kommunerna ska gå in i Mise.
Läs mer i papperstidningen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax