DELA

Ja till parkeringsförbud i Degerby

Landskapsregeringen godkänner en anhållan om parkeringsförbud på hamnområdet vid färjeläget i Degerby. Man sätter upp förbudsmärken från och med den 1 juni.
Angående en rapport om störningar av trafikbuller från landsväg 2 för fastigheten Marielundsvägen 1 i Mariehamn beslöt landskapsregeringen att inte vidta några åtgärder. Man konstaterar att frågan ersättning avgjordes vid den lagstadgade vägförrättningen år 1982.
Ansökan om byggandet av farthinder på bygdeväg nummer 210 vid Källarvägen i Jomala Sviby fick avslag med motiveringen att området ligger inom 50-zonen för hastighetsbegränsning och har goda siktförhållanden.
Även ansökan om att landskapsregeringen bygger en 30 meter lång gång- och cykelväg längs Godbyvägens östra sida från Klockargatan till Klockargränd avslogs med motiveringen att det saknas budgetmedel för ändamålet.
Inte heller ansökan om möjlighet att utnyttja en del av landsväg 4:s trafikområde vid korsningen i Godby centrum till parkeringsområde fick godkänt. Landskapsregeringen svarar att korsningsområdet för landsväg 4 och von Knorringsvägen är under planering för en eventuell utbyggnad till rondell och all vägmark kommer att behövas för projektet. (ns)