DELA

Ja till begravning på Sund Prästö

Anhöriga till en avliden person har anhållit hos landskapsregeringen om att få begrava stoftet på gamla evangeliska-lutherska begravningsplatsen på Sund Prästö.
Personen är född och uppvuxen på Prästö och har sina närmast anhöriga begravda på platsen.
Tidigare jordfästningar på begravningsplatsen skedde enligt tradition så att ryska ättlingar som var fast bosatta på Prästö fick sin sista viloplats på Prästö gamla begravningsplatser.
Landskapsregeringen utreder för närvarande om den aktuella begravningsplatsen uppfyller aktuell lagstiftning. Då anhållan inkommit under pågående utredning, och denna inte kommer att kunna bli klar inom för rimlig tid, har landskapet beslutet att i detta fall säga ja.
Senare ska ett nytt regelverk fastställts. (ka-f)