DELA

Ivrig väntan på nytt polishus

Polisen sover aldrig. Dygnet runt är det någon som har jour och kan rycka ut om det behövs.
Men de allra flesta i polishuset på Strandgatan jobbar faktiskt helt vanlig kontorstid och alla väntar ivrigt på att få ett hus med moderna, ändamålsenliga utrymmen. Allra ivrigast väntar kriminalteknikerna.
– Vi har kunskap att göra väldigt mycket olika undersökningar som vi nu måste skicka till kriminaltekniska laboratoriet i Vanda. Det kostar mycket pengar och tar dessutom lång tid, säger Erik Lundén, en av de tre anställda kriminalteknikerna.
Det finns endast ett centralkriminaltekniskt laboratorium i landet och väntetiderna kan därför dra ut i månader.
– Det är frustrerande när man gått utbildning och har kunskapen men inte kan tillämpa den på grund av att utrymmena är för små.
Kriminalteknikerna är utbildade i Linköping i Sverige, utbildningen finns inte på svenska i Finland.
Teknikernas kontor är inhyst i ett skrymsle närmast garagedörren, i det som varit tänkt som däckförråd. En varmluftsblåsare håller temperaturen på plussidan vintertid. I garaget, som planerats för några små bilar, är alldeles för litet för dagens bilpark. Avgaser strömmar in till teknikkontoret så fort dörren öppnas.
Att ett ändamålsenligt hus och tillräckligt många poliser för att hinna med jobbet är viktigare än nya emblem är alla vi pratar med överens om. Polisstyrkan har minskats kraftigt i antal och nu är det rekordfå poliser på Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist