DELA

Itiden-köpare: En bra affär

Köpet av Itiden tär inte nämnvärt på landskapet Ålands pensionsfonds samlade tillgångar.
– Men det är klart, 10 miljoner euro är förstås alltid mycket pengar, säger fondens förvaltare Johan Budd.
Han berättar att köpet av Itiden är en placering som fonden gör och att verksamheten ska fortsätta som tidigare i huset.
I dag uppgår pensionsfondens marknadsvärde till totalt 325 miljoner euro. Det enda tidigare fastighetsinnehavet är Böndernas hus – som staden hyr för Medis verksamhet – som köptes i mitten av 2000-talet. Köpet av Itiden innebär alltså att fonden ökar sitt fastighetsinnehav kraftigt.
Pensionsfondens ordförande är finansminister Roger Nordlund. Han är noga med att påpeka att fonden är en skild institution med egen styrelse som fattar egna beslut och vars uppgift är att förvalta pensionspengarna så tryggt som möjligt och att han uttalar sig enbart som dess styrelseordförande.
– Det här är en bra affär för pensionsfonden som har ett väldigt stort kapital men hittills bara en fastighet. Vi såg köpet som en god investering.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre