DELA

Isränna bryts i Brändö på söndag

Trafikavdelningen meddelar att en isränna kommer att brytas i Brändö från Bärökobben via Torsholmkobben till Åvaören under söndag förmiddag den 4 mars.
Allmänheten ska vara försiktiga på isen.