DELA

Israels ambassadör vill dryfta Ålandsexemplet

Israels ambassadör Dan Ashbel kommer till Åland på måndag.
På frågan hur de åländska representanterna tänker kring att ta emot en ambassadör från en krigförande nation är de ganska eniga.
Lantrådet Camilla Gunell säger att det är det finska utrikesministeriet som beslutar om huruvida man upprätthåller diplomatiska kontakter med länder eller inte. Ambassadören har bett om att få besöka Åland, och då tar de också emot honom.
– Det är inte vår roll att uttrycka åsikter om den pågående konflikten. Men personligen kan jag som människa inte annat än beklaga den situation som råder i området, säger hon.
Ambassadören kommer att besöka lagtinget och landskapsregeringen under tisdagen. Han har enligt lantrådet visat intresse för Ålandsexemplet, och det är en av de saker de kommer att diskutera.
– Vi kommer också att prata om bland annat näringarna, självstyrelsen och relationen till riket.
Läs mer i papperstidningen!

Josefin Grunér