DELA

IP Connect och Saltvik möts i Hfd

Saltviks kommun anser att de gjorde rätt när de vägrade lämna ut handlingar till företaget IP Connect, trots att Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) säger att bolaget med stöd av offentlighetslagen hade rätt att få ut handlingarna.
Nu ligger ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).
I slutet av 2012 upphandlade Saltvik en central datalösning för kommunen. Syftet var att förenkla och samordna driften av kommunens datasystem samt att höja datasäkerheten. Kommunen begärde in anbud, fick in fem och valde att anta offerten från Mariehamns persondatorer.
Då skickade IP Connect – som också lämnat in ett anbud – in en skrivelse till kommunen där man begärde att få ut kopior av de inlämnade offerterna samt eventuellt övriga handlingar i ärendet från kommunen.
Kommunen gav inte ut handlingarna med hänvisning till att dessa innehöll sekretessbelagda företagshemligheter. I stället gav man endast ut en sammanställning av de olika anbudens belopp. IP Connect vände sig då till ÅFD och där fick företaget rätt.
Saltviks kommun överklagade ÅFD:s beslut och på senaste kommunstyrelsemötet godkände styrelsen ett genmäle som man skickar till HFD.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg