DELA

Invandring till Åland i finsk media

Den ökade invandringen till Åland intresserade finskspråkiga medier i april. Det skrevs även en hel del om IFK Mariehamn.
I april 2010 registrerades 209 mediaträffar för sökordet Åland, det visar Ålandskontorets pressöversikt.
Flera tidningar skrev i april om invandring. Helsingin Sanomat berättade i en lång artikel om den ökande invandringen på Åland som visar sig bland annat i en befolkningstillväxt som under de senaste åren har varit snabbare på Åland än i Finland och Sverige. En fjärdedel av barnen inom dagvården i Mariehamn har ett annat modersmål än svenska. I stället för hemspråksundervisning erbjuds barnen extra undervisning i svenska, berättade tidningen.
Tidningen Keskisuomalainen visade i en helsidesartikel bland annat statistik om utlänningars andel av befolkningen i olika delar av Finland. Åland toppade statistiken för 2009 med 8,8 % före Nylands 5,5 %. I Sydösterbotten var andelen av utlänningar minst, 0,9 %.
I en annan artikel redogjorde Keskisuomalainen för rasistiska brott, främst i Mellersta Finland. Polisens statistik för hela landet visar att Åland ligger bäst till, endast två fall av rasistiska brott har anmälts till polisen på Åland under de senaste fem åren. Helsingfors står högst på listan, där hade 313 anmälningar lämnats in under samma period.

Mycket fotboll
Tidningarnas sportsidor fylldes med laganalyser och spelarnyheter när Veikkausliiga drog i gång. IFK Mariehamn figurerade i 57 artiklar.
Mariehamns flygplats var stängd en hel vecka på grund av askan från Island, vilket framkom av 39 tidningsartiklar som redogjorde för vulkanutbrottets följder.
Sju notiser skrevs om den man som befarades ha fallit överbord från Tallink Siljas fartyg i Mariehamn.
Helsingin Sanomat publicerade en illustrerad helsida om Åland som den största mottagaren per capita av statens pengar. De höga siffrorna jämfört med övriga Finland kan enligt artikeln förklaras med utgifterna för självstyrelsen och med varvsstöd. I en tabell redovisas fördelningen av statens utgifter per invånare i Finland och på Åland år 2008; en finländare fick i genomsnitt 6997 euro medan en ålänning fick 13 225 euro.
Tidningens redaktör besökte Lemland, som enligt flera kriterier utmärker sig även på Åland. Helsingin Sanomats artikel hade refererats i 13 tidningar och den initierade en delvis hetsig och osaklig nätdebatt. (tl)