DELA

Invändningar mot Stornäset

En golfbana på Stornäset i Sund påverkar området negativt på flera sätt enligt fyra av landskapets byråer som presenterade sina utlåtande för allmänheten i måndags.
Ålands natur och miljö rf höll ett informationstillfälle i samarbete med Stornäsets vänner i måndags där man lät sakkunniga från landskapets skogsbruks-, miljö-, musei- och fiskeribyrå berätta om de utlåtanden man gett om golf på Stornäset.
Ett tjugotal personer satt i publiken när byråerna i tur och ordning redogjorde för varför de inte anser Stornäset lämpligt för golfexploatering.
Landskapsforstmästare Mikael Sandvik från skogsbruksbyrån, fiskerikonsulent Tom Karlsson från fiskeribyrån, naturvårdsintendent Jörgen Eriksson från miljöbyrån och landskapsantikvarie Viveka Löndahl från museibyrån deltog.
Läs i papperstidningen vilka invändningar mot golf på Stornäset som tjänstemännen hade.

NINA SMEDS