DELA

Intresset för säljakt ökar

Nu börjar jägarna få upp intresset för säljakt. I måndags fick landskapsregeringen in 40 ansökningar om jakttillstånd.
Var det sista ansökningsdagen eller vad berodde rusningen på?
– Det finns ingen sista ansökningsdag. Rusningen berodde på jaktdagen i jakt- och fiskemuseet i söndags, säger jaktförvaltare Marcus Nordberg.
Ansökningar om tillstånd har droppat in i en jämn takt, men nu tog det fart. Jaktdagen var en satsning på just säljakt, där man betonade tillvaratagandebiten.
– Det finns rätt mycket material om just det, vad man kan göra med skinnet, med köttet och med späcket, säger Nordberg.
Jakt är tillåten från 15 april till sista januari nästa år. Det får fällas totalt 450 sälar under den här tiden. I fjol fälldes 103 sälar, men då var reglerna strängare. Då var jakt tillåten bara för yrkesfiskare i anslutning till fiskodlingar.
– Nu kan samtliga med jaktkort anhålla om tillstånd. Sälen får skjutas där man har jakträtt.
Nordberg nämner Karlbybådan, Märkets fyrland och Ytterstberg som fredade områden. Områden som landskapet har upplåtit för jakt är Sundskärsarkipelagen söder om Lemland samt några öar söder om Brändö.
Jakten går till så att varje skjuten säl skall rapporteras in samma dag som den fälls. När kvoten är full avbryts jakten. (ht)