DELA

Intrång ersätts av landskapet

Landskapsregeringen ersätter en markägare för intrång i ett cirka elva hektar stort skogsområde i Vårdö by. Orsaken till intrånget är att landskapet vill freda området som naturreservat enligt lagarna om naturvård. Avsikten är att skogen ska få utvecklas fritt.
Enligt förslaget till avtal får markägaren en engångsersättning på 36.000 euro. Avtalet gäller för all framtid och innebär begränsningar i markanvändandet. (as)