DELA

Integreringen fungerar bra

Gyrid Högman, rektor på Ålands lyceum, menar att integreringen av de unga, inflyttade studerande som börjar på gymnasiet fungerar bra.
– Jag har bara positiva erfarenheter av de som kommer hit, säger hon.
Ålands lyceum gör sig beredd på att få fler studerande utifrån. I Nya Åland den 30 juli gick det att läsa en intervju med utbildningschef Jan-Ole Lönnblad angående den arbetsgrupp som tillsätts i höst vilken ska syna just integrationsfrågor på gymnasialstadienivå.
– Det behövs en arbetsgrupp med personer med många kompentenser. Vi ser att vi gärna medverkar i det här för att få ett konkret program. Det som är viktigt är att det är så lika som möjligt för alla, säger rektor Gyrid Högman vid Ålands lyceum.
Vad gör skolan för att hjälpa integreringsprocessen?
– Vi har inget integrationsprogram som sådant men vi har ett system där vi försöker ge hjälp och stöd åt de som behöver. Det finns en möjlighet att gå en speciell lästräningskurs för att få extra hjälp med språket.
Gyrid Högman menar att integreringen av de unga, inflyttade studerande som börjar på gymnasiet fungerar bra.
– Givetvis är det olika för alla individer och det kan såklart vara svårt i början, men det brukar gå bra. Jag har bara positiva erfarenheter av de som kommer hit.

Behövs resurser
Gyrid Högman tycker det är viktigt att integrationsfrågan finns på agendan.
Satsas det tillräckligt på dessa frågor i skolväsendet?
– Vi försöker göra så mycket vi kan. Säkert behövs det ytterligare resurser, men vi lever också i knappa tider, säger hon.

CECILIA LINDVALL