DELA

Inte stadsbuss via Lotsgatan

De som bor i Horelliområdet i Mariehamn blir allt fler och önskemål om att få busstrafik har framförts. Stadsbussen skulle då inte längre köra längs Ytternäsvägen som i dag utan i stället längs Lotsgatan och Segelmakargatan.
Trafikförslaget har utretts inom infrastruktursektorn som konstaterar att behovet av buss blir större ju mer området bebyggs men en ändring av rutten skulle få andra konsekvenser.
– Om bussarna ska trafikera Lotsgatan och Segelmakargatan istället för Västra Ytternäsvägen blir Ytternäs skola, fritidshemmet Tärnan samt daghemmet Vinkelboda av med sin nuvarande busshållplats. Vid busshållplatsen finns ett övergångsställe med specialbelysning och en flyttning av allt detta uppskattas kosta cirka 20-30 000 euro, skriver man i beredningen och tillägger att hela bussnätet nyligen har både förenklats och förkortats för att klara det bantade budgetanslaget.
Infrastrukturdirektör Kai Söderlund föreslår att man ännu hör med bildnings- och socialsektorn för att bland annat få in också skolans och barnens åsikter men att den nuvarande rutten behålls åtminstone tillsvidare. (tt-s)