DELA

”Inte meningen att bli dyrast i Finland”

I bildningsnämndens budgetförslag som presenterades förra veckan förslås en 150% ökning av förseningsavgifterna på biblioteket.
Enligt uppgift gör det Mariehamn till staden med dyrast biblioteksavgifter i hela Finland.
Bildningsnämndens ordförande Christian Nordas är beredd att ompröva summan.
Bildningsdirektör Kjell Nilsson och bildningsnämndens ordförande Christian Nordas (Lib) presenterade bildningsnämndens förslag till detaljbudget och verksamhetsplan för bildningssektorn i Mariehamn i slutet av förra veckan. Enligt förslaget ska förseningsavgifterna på biblioteket höjas från 20 cent per dygn till 50 cent per dygn, vilket innebär en ökning med 150 procent.
– Det handlar inte om att dra in mer pengar till bildningsnämnden utan om att utmana lånarna att lämna tillbaks böckerna i tid, eftersom vi förstått att det varit ett problem tidigare, säger Nordas.
I nuläget inbringar förseningsavgifterna kring 17 000 euro årligen.
Det nya avgiftsförslaget lär vara högst i Finland, är ni medvetna om det?
– Nej, det fick jag reda på först efteråt, och ärligt talat är jag besviken på beredningen. Jag tycker inte att vi ska bli dyrast i Finland, det är ingen bra stjärna i kanten för Mariehamns stad. De exakta avgifterna slås fast av bildningsnämnden, och jag ska ta en diskussion med nämnden redan inför nästa möte och se om vi kan få det justerat.
Läs mer i papperstidningen!

Ylva Vikström