DELA

Inte landskapets ansvar ingripa vid uppsägning

Landskapsregeringen har inget ansvar när det kommer till fallet med befälhavaren Johnny Johansson, vars arbetsavtal på Doppingen upphävdes i fredags.
– Men naturligtvis är det tråkigt att det har skett, säger trafikavdelningens chef Niklas Karlman.
Skärgårdsfärjan Doppingen övergick i privat drift för ett drygt år sedan då Sundqvist Investments Ab och ägaren Mats Sundqvist ingick ett avtal om detta med landskapsregeringen. Som Nya Åland skrev i går har det 18-procentiga vederlag som sjöanställda inom landskapet har rätt till, ända från början varit ett tvistemål.
Skeppsbefälsförbundet ville möta trafikavdelningen i fredags, efter att det blivit känt att Johnny Johansson inte längre får jobba kvar på Doppingen.
– De ville informera oss. Det är ju bara ena sidan man får vid ett sådant möte. Men naturligtvis är det tråkigt att det har skett, det är inte frågan om annat. Vi håller oss gärna uppdaterade på vad som händer, säger avdelningschef Niklas Karlman.
Landskapsregeringen har ett upprättat avtal med Sundqvist, men har ingen rätt att gå in och styra i verksamheten, poängterar Karlman.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén