DELA

Inte kriminellt att förfalska betyg från bluffuniversitet

Det är inte straffbart att, som en man i Mariehamn har gjort under många år, tillverka falska examensbetyg från påhittade universitet och sälja dem för dyra pengar.
Tingsrätten förkastade åtalet mot mannen.
Landskapsåklagare Jens-Erik Budd väckte åtal mot mannen för innehav av förfalskningsmaterial eftersom han haft och låtit tillverka examensbetyg och utskrifter av akademiska studieprestationer som ett stort antal personer från främst Mellanöstern har beställt från Panama-registrerade bolaget American Degrees Corporation och bolaget Scandinavian Lights/Scandinavian Center for Business & Development, båda registrerade av mannen.
Examensbetygen och utskrifterna har utfärdats av bland andra Central Warrington University, Carolina International University, Allied International University, Central Western University och West Clayton University, enligt tingsrätten företag som mannen själv äger och som också de är registrerade i Panama.
Mannen har därefter skickat de falska betygen till ackrediteringsorganisationer som han haft inflytande över för att öka deras trovärdighet. Ackreditering har skett också hos det amerikanska utrikesministeriet som intygat kopiornas riktighet, dock utan att undertecknaren har intygat något om dokumentens innehåll.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax