DELA

Inte klart om penningtvätt

Polisens utredning om juristen Marcus Måtar har gjort sig skyldig till penningtvätt i det så kallade människohandelsfallet pågår fortfarande.
– Utredningen arbetar hela tiden, den har ju en naturlig kopplig till huvudfallet. Dess mera säger jag inte, säger polischef Teijo Ristola.
Ristola anmälde i juni Måtar för penningtvätt för att juristen hjälpt några av krögarparet Nicholas och Wirakarn Jordans anställda att resa hem. Anmälan ledde till att Måtar kopplades bort från förundersökningen men också till att juristen i sin tur anmälde Ristolas agerande i frågan.
Anmälan mot polischefen ligger, som alla ärenden som handlar om misstänkta missförhållanden i polisens arbete, hos riksåklagarämbetet i Helsingfors. Men inte heller det ärendet har avancerat speciellt mycket.
– Vi har inte ännu beslutat om det skall inledas en förundersökning eller inte, säger Anssi Hiivala som är den på riksåklagarämbetet som leder utredningen. (tt-s)