DELA

Inte för sent att vaccinera sig

Vaccineringen mot säsongsinfluensan fortsätter på ÅHS.
Enligt direktiv från finska THL ska hälsocentralerna vara generösa med att erbjuda vaccinationer mot influensan, framförallt till de som tillhör riskgrupperna äldre personer över 65 år och gravida kvinnor. Enligt THL har antalet influensafall ökat kraftigt de senaste veckorna och väntas öka ytterligare de närmsta veckorna.
Man ska helst vaccinera sig så tidigt som möjligt eftersom det tar två veckor för vaccinet att ge ett fullgott skydd. Enligt klinikchefen Birgitta Hermans är vaccinet beprövat och av hög kvalitet.
– Det är ett bra vaccin vi har och vi följer de direktiv som vi har fått från THL. Vi ska även vara frikostiga med att vaccinera anhöriga till dem som tillhör riskgrupperna enligt direktiven, säger hon. (ck)