DELA

Inte farligt med vaccin om man haft svinis

Den som redan har haft svininfluensa – men som inte är säker på om det var just det viruset – kan utan betänkligheter ta vaccinet.
Det säger Björn Krantz, ledande läkare på hälsocentralen.
Nya Åland har fått flera frågor om just detta: Hur vet man att man inte har haft svininfluensa, och kan det vara farligt att vaccinera sig om man har haft sjukdomen?
– Att ha antikroppar mot ett virus betyder inte att det skulle vara farligt med en vaccindos.
Björn Krantz påpekar att det bland äldre generationer finns de som har antikroppar mot de tidigare pandemierna.
Prov tas för att konstatera smittan, men inte av alla.
– Vi tar då och då för att se om det finns indexfall. Om någon i ett dagis eller en skola har viruset så kan man utgå från att också andra som blir sjuka i samma dagis eller skola har samma virus.

Tidigare friska dör
Han konstaterar att den skeptiska hållningen till att låta vaccinera sig nu verkar ha svängt.
– Påfallande många av dem som dör har tidigare varit helt friska. När man börjar se att friska individer dör så tar man gärna vaccinet Jag tror nog att hyfsat många kommer att låta vaccinera sig.
Målet för att vaccinationskampanjen ska ge samhällsekonomiska effekter är att över 65 procent av befolkningen vaccineras.
I Helsingforstrakten har köerna med väntande varit så långa och stämningen så hätsk att vaccinationspersonalen dödshotats och eskorterats ut bakvägen av vakter för att inte överfallas.
– Det är nog väldigt extremt.

Vill ha kyla
Hinner alla vaccineras innan viruset slår till på bred front?
– Hittills tyder allt på att vi hinner. Det behöver bli rejält kallare innan influensan slår till på allvar. Det är på grund av kylan som influensan brett ut sig mera i norr än hos oss där vi fortfarande har många plusgrader.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax