DELA

Inte brottsligt att hålla inne semesterpengen

Polisen har avslutat förundersökningen mot Jomala församling och kyrkoherde Roger Syrén som 2009 anmäldes för brott mot tjänsteplikt av den tidigare kyrkoekonomen.
Brottsmisstanken är avskriven.
I februari berättade Nya Åland om den stämningsansökan som den tidigare kyrkoekonomen lämnat till tingsrätten med krav på skadestånd mot församlingen på 24.000 euro.
En av punkterna i stämningen var ett meddelande från församlingens kyrkoherde Roger Syrén som i januari 2009, efter att hennes arbetsförhållande avslutats, med beskedet att hennes semesterersättning skulle innehållas tills man utrett huruvida hennes löneuttag motsvarade hennes rätt till lön.
I stämningsansökan förmodades att utredningen fortfarande pågår eftersom någon slutlön inte har erlagts.

 (ao)