DELA

Inte bensintransport på Skarven

När Skarven så småningom sätts i trafik på rutten till Degerby så måste det tas in reservfärja för att transportera över bensin och eventuella stora gasflaskor.
Det inbyggda däcket sätter gränser för vad som får transporteras.
Trafikavdelningen utreder som bäst vilka säkerhets- och andra regler som gäller på en skärgårdsfärja med inbyggt däck. De färjor som nu är i trafik har alla öppet bildäck.
– Vi tror att det finns begränsningar, men vi undersöker saken, säger trafikavdelningens chef Niklas Karlman.


Inte bensin och gas
Den som är rätt säker på vad som gäller ifråga om så kallat farligt gods är sjötrafikinspektör Seppo Nousiainen på sjöfartsverket i Åbo.
Han säger att Skarven är att betrakta som ett slutet roro-fartyg. Exakt vad som gäller vågar han inte säga på rak arm, men man får till exempel inte ta ombord tankbilar med bensin. Olja går däremot bra. Gas är inte heller tillåtet, annat än i små flaskor för picknickbruk.
Dessutom gäller, precis som nu, att det farliga godset inte får tas ombord tillsammans med passagerare. Det måste alltså transporteras på en separat tur.
– Men det här är allt sådant som kontrolleras när fartyget är klart att sätta i trafik. Då tittar vi på det och konstaterar vad som gäller, säger Nousiainen.


Sitta i bilen?
Det som också har funderats kring är om man får sitta kvar i bilen på resan över eller om alla måste upp från det inbyggda bildäcket.
Här säger Nousiainen att reglerna är desamma som på de stora färjorna.
– Inga passagerare får finnas kvar på bildäck en halv timme efter att färjan har lagt ut och man får gå dit tidigast en halv timme innan färjan lägger till.
Det betyder med andra ord att man kan sitta kvar i bilen. Resan på 25 minuter är för kort för att passagerarna skall hinna bort från bildäck och tillbaka igen.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax