DELA

Inte arvodet som lockar förtroendevalda

Arvodet för en kommunpolitiker varierar stort från kommun till kommun. För en styrelseordförande är det svårt att uppskatta antalet arbetstimmar, man är hela tiden ansiktet utåt.
Men det är inte pengarna som lockar, utan intresset för förvaltningen.
Finströms kommun var sent ute när det kom till att fastställa årets arvodesstadga. Först i mitten på april tog man beslut om siffrorna trots att det första förslaget lades fram i november förra året.
Roger Höglund är ordförande för kommunstyrelsen.
– Vi i styrelsen föreslog att arvodesstadgan skulle bibehållas. Jag tycker att man skulle ha väntat till efter valet, säger Höglund som reserverade sig mot fullmäktiges beslut om höjning.
Fullmäktige fastställde en sänkning av sitt eget sammanträdesarvode från 33 till 30 euro samtidigt som man höjde styrelseledamöternas sammanträdesarvode från 33 euro till 50 euro.
– Det är ett sjujäkla jobb att sitta i en styrelse. Fullmäktige är medvetet om detta och det var därför det föreslog en höjning. Det är ju bra att de uppskattar styrelsen för det jobb det gör, säger Höglund.
Han säger att det alltid blir debatt kring ersättningarna.
– Man vill ju locka in fler människor i politiken och ett sätt kan vara höga arvoden. Det brukar bli vilda diskussioner där vissa tycker det ska vara lågt, andra att det ska attrahera.


Eget intresse
Höglund säger att för honom personligen är styrelsearbetet ett renodlat intresse.
– Jag tror knappast att man lockar någon att ställa upp i valet med höga arvoden.
Utöver sammanträdesarvodet tillkommer, precis som i de flesta kommuner, en höjd ersättning med 50 procent per timme som mötet sträcker sig över en viss längd. Tre timmar gäller i Finström. Vid andra specialuppdrag, protokolljustering eller mötesnärvaro i andra nämnder ges också arvode ut till ledamöterna. Vidare tillkommer ersättning för resekostnader, dagtraktamente, samt måltids- och logiersättning.
Som styrelseordförande lyfter Roger Höglund 2.970 euro i årsarvode samt 75,00 euro per styrelsemöte.
Vad innebär ditt uppdrag?
– Vi har möte minst varannan vecka vilket ofta tar tre timmar och uppåt. Är det budgettider sitter vi i värsta fall från klockan 17.00 till 22.00.
I papperstidningen hittar du arvodena kommun för kommun!

Malin Tillström