DELA

”Inte acceptabelt som det är nu”

Vid det senaste skyfallet översvämmades det pågående tillbygget vid ÅHS.
Det är ytdräneringen på innergården mellan det nybyggda försörjningshuset och sjukhuset som är dålig.
– Det är inte acceptabelt som det är nu, säger försörjningschef Petter Johansson vid ÅHS.
Problemet är att vattnet på den asfalterade innergården inte hinner rinna undan tillräckligt snabbt
– Vi måste åtgärda de yttre dräneringsrören, de är igenväxta av rötter.
Den här gången verkar det inte ha uppstått några värre fuktskador, men för framtiden måste dräneringen åtgärdas, säger förvaltningschef Tom Axberg. Räddningsinspektörer från landskapet har varit på plats och gett ett utlåtande.
– De påpekade väl att skyfallen kan vara ännu värre i framtiden och att ytvattensdräneringen måste fungera
Problemet är att det moderna samhället asfalterar väldigt stora ytor och att vattnet inte kan tränga ner i jorden. I stället belastas enskilda avlopp väldigt mycket och regnvattnet borde helst inte ledas till kloakerna utan ut i naturen och i slutändan till havet – det är ju inte smutsigt eller giftigt.
– Det är mycket möjligt att vi skulle bli av med problemet om vi tog bort all asfalt, skämtar förvaltningschefen. (fs)