DELA

Institut kan rädda Savoy

Bio Savoy borde räddas med nordiska pengar. Det anser kulturminister Camilla Gunell (s) som vill omförhandla landskapets avtal om Nordens institut med Nordiska ministerrådet.
Institutet borde ges möjlighet att med nya nordiska pengar ta över Savoyfastigheten.
Som Nyan tidigare berättat har ägarna till Savoyfastigheten vänt sig till Mariehamns stad och meddelat att de är beredda att endera sälja fastigheten eller sluta ett långsiktigt hyresavtal med staden.
Stadsstyrelsen har sänt frågan för utlåtande till kulturnämnden som nu avgett ett yttrande där man säger att Savoy bör bevaras och utnyttjas för kulturella ändamål.
I utlåtandet heter det bland annat att ”tomten har en betydande byggnadsrätt och huset kunde genom planering och renovering användas på ett mångsidigt sätt.” Man nämner film och filmskapande, men också andra användningsändamål, som teater. Men kulturnämnden avslutar sitt utlåtande med att konstatera att det finns åtskilliga frågor som är obesvarade och nämner köpeskilling eller hyra, renoveringsbehov och driftskostnader.

Nordiska pengar
Camilla Gunell menar också hon att Savoy bör bevaras och utvecklas men tvivlar på att staden eller landskapet just nu skulle ha ekonomiska möjligheter att rädda fastigheten. I stället har hon skisserat på en idé som går ut på att man borde få Nordiska ministerrådet att gå in med pengar för Nordens institut och att institutet den vägen kunde ta hand om Savoy.
I landskapets avtal med Nordiska ministerrådet kring Nordens institut stadgas att det är landskapets skyldighet att ställa lokaler till institutets förfogande. Enligt Gunell har det i praktiken visat sig att det är svårt att lösa utrymmesfrågan. Institutet har funnits på flera olika adresser under sin tjugoåriga tillvaro. Just nu finns Nordens institut i huset I Tiden, men där håller man också på att få utrymmesproblem.
– Institutet har i dag tre anställda, varav en sekreterare bekostas av landskapet, men får nästa år en anställd till och då blir de nuvarande utrymmena för små, säger Gunell.

Positivare syn
Hon hoppas att det kunde finnas en möjlighet att få Nordiska ministerrådet att gå in och ta över finansieringen av lokalerna från landskapet eftersom synen på de självstyrda områdena allmänt förbättrats i den nya kulturstruktur som ministerrådet gått in för och eftersom Åland fått en ganska blygsam tilldelning hittills om man jämför med vad som satsats på de nordiska husen på Island, Färöarna och Grönland.
– Nu senast beviljades medel för en utbyggnad av Nordens hus på Färöarna, säger hon.

Begär förhandlingar
Enligt Gunell, som ännu inte förankrat sin idé i den övriga regeringen men till vars område frågan hör, skulle gången kunna vara att man sänder ett brev till ministerrådet och får till stånd en omförhandling av avtalet. Ges det grönt ljus för att med nordiska pengar bekosta institutets utrymmen så kan man gå vidare och börja utreda kostnader, renoveringsbehov med mera.
Utgångspunkten skulle vara att trygga utrymmen för Nordens institut på lång sikt och ge institutet en inarbetad plats i stadsbilden och människors medvetande.

Kulturverksamhet
Med institutet i Savoyfastigheten kunde man också administrera de övriga verksamheterna. Hon avser inte att bion eller andra verksamheter i huset skulle drivas av Nordens institut, men institutet kunde ta hand om administrationen.
Utöver bioverksamheten, filmfestivalerna med mera kunde Savoy bli en naturlig centralpunkt för stadens kulturföreningar. Den verksamhet av typen luckor som finns på olika orter på fastlandet och som föreslagits även för det blivande kk-huset tycker Gunell att skulle passa för Savoy. Här kunde man, med hjälp av Nordens instituts personal, bland annat tillhandahålla information, sköta biljettbokningar med mera.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax