DELA

Inställningsfel orsak till Siljas kajkrasch

Tallinks Silja Symphony och Eckerö Lines Nordlandia och Translandia ingår i en riksutredning om kollisioner mellan passagerarfartyg och hamnanläggningar.
I utredningen granskas också säkerheten i de åländska hamnarna.
Den första olyckan som analyseras är Silja Symphonys kollision i Mariehamn i januari 2007 då en landgång totalförstördes.
I utredningen framgår det att fartyget träffades av en kraftig stormvind ungefär två minuter efter att hon lösgjorts från kajen. Befälhavaren måste då kompensera vinden med full effekt på styrpropellrarna i fören med den följd att den ena bogpropellern slutade fungera. Den andra bogpropellern räckte inte till för att förhindra kollisionen.
Problemet berodde på ett dolt inställningsfel i bogpropellersystemet som uppstod först vid en 100 procents belastningseffekt. Felet upptäcktes först då rederiet utförde tester.

Utan stöd
I oktober 2006 råkade Eckerö Lines Nordlandia ut för en storm på Finska viken på väg från Helsingfors till Tallinn.
Då man närmade sig hamnen blåste det över 20 meter i sekunden och befälhavaren valde att beställa bogserhjälp för manövreringen till kaj. Då bogserbåten försökte skjuta ut aktern rammade fören kajen och Nordlandia fick ett stort hål ett par meter ovanför bildäcket och vattenlinjen. På kajen skadades landgången.
Orsaken till den här olyckan var att vindförhållandena överskred fartygets kapacitet.
Ett drygt år tidigare krockade Eckerö Lines Translandia mot både ett annat fartyg och mot kajen i Tallinn. Det andra fartyget fick bucklor och både kajen och Translandias lastramp skadades.
Den här olyckan berodde, enligt haverikommissionen, i första hand på att styrarrangemangen på Translandias brygga inte är ergonomiska. Befälhavaren har svårt att se var manövreringen för tillfället är aktiverad.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen