DELA

Inresandet minskade med över 100.000 ifjol

För första gången på fem år minskade antalet inresande till Åland. Främst var det resenärerna från Sverige som minskade i antal.
Totalt var det dock nästan 2,2 miljoner resenärer som besökte landskapet under 2010.
Jämfört med 2009 minskade de inresande från Sverige med närmare 115.100 personer eller knappt sex procent, visar den senaste statistiken från Ålands statistik och utredningsbyrå, Åsub.
Trots minskningen var det ändå de från Sverige som stod för den absolut störst delen av inresande till Åland, helga 84 procent. Av dessa stod kryssningsresenärerna för drygt 43 procent.
De inresande från riket ökade med nästan 2.300 personer eller 0,7 procent jämfört med 2009.
Resenärerna som kom till Åland med landskapsfärjorna minskade med knappt sex procent under fjolåret.
Resenärer från övriga länder ökade däremot under fjolåret. Enligt Åsub var det totalt 10.300 som registrerades. Det betyder en ökning på nästan 14 procent. (ab)