DELA

Inomhusklimatet brister på boenden

Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet, ÅMHM, uppmärksammar att inomhusmiljön vid serviceboenden är problematiska.
Man har besökt femton olika servicehem och vårdhem med möjlighet till vård dygnet runt. Vid besöken informerades ÅMHM om bland annat just inomhusluften och ventilationen liksom om avfallshanteringen, städningen, handikappanpassningen och livsmedelshanteringen.
Vid inspektionen konstaterades att städningen var god och att avfallshanteringen sköttes väl. Även egenkontrollen av livsmedelshanteringen fungerade för det mesta. Några brister framkom dock och ÅMHM påpekar att det är viktigt att de tas på allvar och åtgärdas omgående.
Den vanligaste bristen noterades i inomhusluften på grund av bristande kunskap om ventilationssystemens skötsel och funktion.
– Det kan till exempel handla om att friskluftsventilerna har stängts då personalen uppfattat drag och sedan inte öppnat ventilerna igen, säger miljöskyddsinspektör Eeva Axelsson i ett pressutskick.
En uppföljning ska göras under 2010. (mt)