DELA

Initiativ för att skydda Haga kungsgård

Landskapsregeringen har tagit initiativ till att utreda om Haga kungsgård borde skyddas med stöd av landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Utredningen ska göras i samband med de pågående förhandlingarna om arrende av Haga kungsgård.
– Man försöker utreda vilken långsiktig ram behövs för bevarande av Haga kungsgård, säger överantikvarie Elisabeth Palamarz.
– Gården är i dag inte skyddad på något sätt, utan det är landskapets ägande som skyddar den, berättar hon.
Först 2010 blev det möjligt att byggnadsminnesskydda landskapsägda byggnader. (aks)