DELA

Inget tillstånd för måsjakt

Är måsarna i Mariehamns centrum en sanitär olägenhet? Det ska ÅMHM utreda, och tills dess är klart blir det ingen måsjakt i stan.
Bolaget Protection Åland anhöll i juni om att få bedriva jakt på måsar. Fåglarna anses störande och nedsmutsande, framför allt för restauranger och kaféer.
Frågan om tillstånd har delat stadsstyrelsen och orsakat debatt bland mariehamnarna. I torsdags fattades det senaste beslutet i Mariehamns stadsstyrelse.
Rauli Lehtinen (Lib) lämnade in ett rättelseyrkande där bland annat effekten av avskjutningen ifrågasätts. Lehtinen påpekar också att stadens rykte kan försämras och att de flesta måsarter är fridlysta. Alternativa metoder, som att sätta upp piggar eller använda dresserade hökar, har enligt Lehtinen heller inte utretts. Lehtinens slutsats är att ärendet är otillräckligt berett.
Lehtinen och Barbro Sundback (S) är överens om beredningsfrågan. Sundback motsätter sig också jakten av andra skäl.
– Jag tycker att det inte ska förekomma något skjutande i staden. Det är inte något jaktområde. Om det verkligen är ett problem finns privata möjligheter att göra något åt det, säger Sundback.
Stadsstyrelsen beslutade att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska åläggas att utreda om måsarna är en sanitär olägenhet. En eventuell avskjutning kan alltså ske först på ÅMHM:s uppdrag.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson