DELA

Inget svininfluensafall än på Åland

Hittills i vinter finns inga kända fall av svininfluensa på Åland.
Till skillnad mot säsongen 2009-2010 görs ingen specialvaccinering mot svininfluensa utan höstens säsonginfluensavaccin innehåller antikroppar både mot vanlig influensa och mot svininfluensa.
I Sverige dog en en sjuårig pojke under nyårshelgen i svininfluensa. Det är det första dödsfallet i Sverige i andra omgången av den smittsamma virussjukdomen. Enligt Smittskyddsinstitutet hade 65 svenskar insjuknat i svininfluensan AH1N1 fram till den 26 december.
I riket har vågen av svininfluensafall på militärgarnisoner börja mattas av. Enligt Centralen för militärmedicin hade man på garnisonerna i december ett hundratal svininfluensafall som bekräftats med laboratorieprov. Det verkliga antalet patienter är större. Beväringarna har varit sjuka i 3–4 dagar.(ab)