DELA

Inget svar från sjöbefälen

I går vid 15.30-tiden hade landskapsregeringen ännu inte fått in den begärda arbetstidsplaneringen från skärgårdsfärjorna.
– Det är varken roligt att ge eller få varningar så jag hoppas vi får in listorna. De har hela onsdagen på sig, säger tf rederichef Kaj Jansson.
Som Nyan berättade i tisdagens tidning gäller striden befälhavarnas, styrmännens och maskinbefälens övertidstimmar ombord på Alfågeln, Gudingen, Skarven och Viggen. Arbetsgivarna vill få ner de långa arbetsdagarna till en rimlig nivå – från 15-16 timmar per dygn till 10,5 timmar.
I måndags meddelade befälhavarna och maskincheferna att den begärda nya arbetstidsplaneringen inte låter sig göras inom utsatt tid eftersom skepps- och maskinbefälsförbunden i riket ännu inte sagt sitt i frågan.
– Jag begärde en arbetstidsplanering redan i februari och har gett flera påminnelser. De har haft lång tid på sig, säger Kaj Jansson.
Blir det fråga om skriftliga varningar om ni inte får in listorna före onsdagens slut?
– Det är det vi har sagt och vi har inte tagit några andra beslut.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman