DELA

Inget svar från riket om gemensam språkgrupp

LAGTINGET. Riksmyndigheterna fortsätter att skicka lagförslag och utredningar på finska till Åland. Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) har därför föreslagit för statsminister Mari Kiviniemi (C) att en gemensam grupp ska ta fram åtgärder för att trygga kommunikationen på svenska.
– Men vi har ännu inte fått något besked.
Det är inte ovanligt att lagförslag och utredningar skickas till Åland enbart på finska. Landskapsregeringen förväntas sedan ge utlåtanden baserade enbart på kortare svenska sammanfattningar.
– Vi har stora problem med det här och det blir allt svårare för Åland med kontakterna till riksmyndigheter och ministerier, sade Viveka Eriksson i lagtinget i måndags.
Landskapsregeringen påpekar systematiskt i sina utlåtanden att svenska ska användas i kommunikationerna. Under 2010 tog man upp saken muntligen både med den tidigare statsministern Matti Vanhanen och nuvarande ministern Mari Kiviniemi.
– Vi hävdar att det är regeringens sak att se till att man ska kunna sköta självstyrelsen på svenska. Det är ju vad man har åtagit sig en gång i tiden, säger Viveka Eriksson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman