DELA

Inget stresstest för Ålandsbanken

Ålandsbanken var inte med bland de europeiska banker som stresstestats av EU. Det var däremot flera andra nordiska banker.
Den europeiska myndigheten för banksäkerhet offentliggjorde i fredags resultaten av de stresstester som gjorts på över 90 europeiska banker. Åtta europeiska banker visade sig inte leva upp till de kriterier myndigheten ställt upp. 16 ytterligare banker befann sig i riskzonen.


Simulerad kris
Testet genomförs genom att testa olika scenarier, och jämföra dessa mot de uppgifter om det egna företaget som bankerna står för. Bland annat simulerades effekterna av ett BNP-fall på fyra procent jämfört med EU:s prognoser.
Kraftiga förändringar i räntor, arbetslöshetssiffror och tillväxt simulerades också. För att anses sund ska en bank i slutet av testet ha minst 5 % högklassigt kapital i förhållande till de risker bankerna tagit med sina tillgångar. Det högklassiga kapitalet är i grund och botten de pengar banken fått in för att sälja sina aktier samt de vinster (eller förluster) banken gjort.


OP Pohjola enda finska bank
Ålandsbanken fanns inte med bland de banker som testats. OP Pohjola-gruppen var den enda helfinska bank som testades. Den klarade sig med god marginal över den ribba som myndigheten satt: 12,2 % av bankens tillgångar bedömdes vara av god kvalitet vid testets slut.
Nordea Bank Finland inom Nordeakoncernen och Sampo Bank inom Danske Bank-koncernen deltog via sina moderbolag.
Alla nordiska banker som var med i testet var långt ifrån att dömas ut. Den svenska bank som placerade sig sämst var Handelsbanken med 8,6 %.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson