DELA

Inget straff för vaktmansbett

Vaktmannens låsgrepp var överdrivet hårdhänt mot en klent byggd man.
Med den motiveringen har tingsrätten beslutat att inte bestraffa en man som bet en fartygsvakt i fingret.
Två vaktmän ombord på ms Gabriella grep sommaren 2008 en passagerare. På vägen till fartygets häkte gjorde passageraren kraftigt motstånd och försökte slita sig loss. Den ena av vaktmännen tog då ett så kallat låsgrepp som går ut på att bryta ner motståndet med smärta.
Passageraren försökte komma ur greppet och smärtan och då det inte lyckades högg han tänderna i vaktmannens vänstra pekfinger. Följden blev ett sår på fingret och ett trasigt armbandsur.

Allvarliga sjukdomar
Incidenten blev ett rättsfall under åtalsrubriken misshandel. Vaktmannen yrkade dessutom på ersättning på drygt 3.300 euro för bland annat psykiskt lidande, sveda och värk och det förstörda armbandsuret.
Det psykiska lidandet hade uppstått eftersom vaktmannen hade tvingats leva med oro för allvarliga sjukdomar som HIV och hepatit som en följd av bettet.
Tingsrätten fann att passageraren var skyldig till bettet men valde att lämna honom obestraffad.

Är desperata
Rätten motiverar beslutet med att anledningen till att människor biter ofta är att de är desperata. Det var passageraren var på grund av det smärtsamma låsgreppet.
Rätten anser också att vaktmannen, som ger ett kraftigt intryck, borde ha kunnat klara av att eskortera den betydligt klenare passageraren utan att ta låsgrepp. Det handlar om en obalans mellan parterna och själva handlingen tangerar en ursäktlig gärning.
Beträffande ersättningarna anser tingsrätten att 317,80 euro är en skälig summa för sveda, värk, lidande och klocka.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax