DELA

Inget straff för otillåten blästring

Målet om blästringen vid Jomala Möckelö är nu avgjort. Det blev fällande dom, men inget straff, för landskapets dåvarande trafikchef.
Tingsrätten gav i dag sitt utlåtande om den sandblästring av sjömansskolans fartyg Michael Sars som ägde rum på landskapets verkstadsområde i Jomala Möckelö sommaren 2008.
Göran Holmberg dömdes av tingsrätten för brott mot landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd. Men han får ändå inga straffpåföljder.
Motiveringen till domen är bland annat problematiken med miljötillståndet uppstått då Holmberg vikarierat den ordinarie avdelningschefen.
För blästringsföretagaren förkastades åtalet helt.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

Malin Tillström