DELA

Inget stöd till Järsöbussen

Landskapsregeringen beslöt att avslå Röde Orms ansökan om stöd för Järsöbussen.
Bussen kör i höst, men hur det bli i framtiden är oklart.
Busslinjen har fem avgångar per dag samt två avgångar för matartrafik med stortaxi på eftermiddagarna. Järsöbussen är i trafik under skoldagar.
Landskapsregeringen har analyserat statistiken för resandet på Järsölinjen och ser det inte som ändamålsenligt användande av begränsade resurser att stöda Järsötrafiken, som till så stor del består av elevskjuts, vars organisering skolorna sköter om, sägs i beslutet om avslag.
Röde Orms vd Ulf Grüssner säger att beslutet kom plötsligt och oväntat.
– Vi vet inte själva vad som händer med Järsöbussen än. Vi kommer att köra i höst, men än har vi ingen strategi för hur linjen ska bli lönsam, säger han.
Läs mer i papperstidningen! (fj)