DELA

Inget stöd i kamp mot snusförbud

Sverige kan inte räkna med stöd från EU:s hälso- och konsumentkommissionär John Dalli i kampen för att häva EU:s snusförbud, rapporterar FNB.
Det stod klart efter att Dalli träffat bland andra socialminister Göran Hägglund och folkhälsominister Maria Larsson i Stockholm på tisdagen. Maria Larsson uppger för TT att hon tog upp regeringens krav på att snus ska behandlas som andra tobaksprodukter i EU. Det blev dock kalla handen från Dalli. EU-kommissionären håller för närvarande på med att ta fram ett förslag till nytt tobaksdirektiv som ska vara klart i november.
– Han var inte särskilt positivt inställd, säger Larsson.
Enligt henne så förklarade Dalli att han har en ”aggressiv” inställning när det gäller utformningen av det nya direktivet och att ambitionen är att utvidga den rökfria arenan och minska användningen av tobak totalt sett. Att då ta bort snusförbudet från 1992 vore att ge fel signaler, menade Dalli.
Sverige har ett undantag från nuvarande direktiv som gör att snus är tillåtet i Sverige. Däremot får produkten inte exporteras till övriga EU.