DELA

Inget stöd för kättingsatser

Landskapsregeringen säger nej till en anhållan om stöd för räddningsutrustning till Mariehamns räddningsverk och räddningsområdet Ålands landskommuner.
Landskapet finansierade i höstas en kurs i losstagning av kritiskt skadade vid trafikolyckor. Kursen kostade 9.750 euro.
Nu har arton kättingsatser som behövs för räddningsmetoden inhandlats, en till varje brandstation. Totalkostnaden är 10.490 euro. Landskapsregeringen konstaterar att budgetmedlen inte räcker till för kättingsatserna. (pd)