DELA

Inget slarv med Paf-medel

Det finns inga större brister i hur de åländska föreningarna sköter Paf-medlen. Det visar en ny granskning.
Varje år får ett antal åländska föreningar medel från Ålands Penningautomatförening. Tolv av dem har nu, på uppdrag av landskapsregeringen, granskats av Hermans & Revisorernas ab.
Det har inte kommit fram några allvarliga brister eller något missbruk, skriver finanschef Dan E Eriksson, tillika ordförande i Paf:s fördelningsråd, i ett pressmeddelande.
– De brister som noterats under granskningen är huvudsakligen av karaktären formella brister och handlar närmast om ändamålsenlighetsbedömningar.
En orsak kan vara att det överlag rör sig om om småskaliga verksamheter och föreningar med begränsade personella resurser.
Det är länge sedan en liknande undersökning gjordes, hittills har det varit de föredragande tjänstemännen som ansvarar för granskningen. Hermans & Revisorernas ab kommer med förslag hur man kan förbättra handläggningen av ansökningar. Målet är att få en större enhetlighet bland besluten. (ak)